دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

دوره عمومی آموزش خلبانی پهپاد (مولتی روتور)

مدت: 28 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره آموزش تخصصی پهپادهای کشاورزی

مدت: 18 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره آموزش تخصصی تکنیک های تصویربرداری

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام
آکادمی هامین